Een Deurmentie deur geeft aanleiding om over het verleden te praten. Waar zij vroeger gewoond hebben en alle anekdotes die daar bij horen. Tijdens het vertellen van verhalen over vroeger gaan bewoners even “terug in de tijd”. Het is mooi om te zien dat bewoners enthousiast vertellen over het verleden.